ඩයි වාත්තු කිරීම

DIE casting

ඩයි වාත්තු කිරීම යනු අධි පීඩනය යටතේ උණු කරන ලද ලෝහය ඩයි කුහරයක් තුළට බල කිරීම මගින් ලෝහ කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා වන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකි.මෙම ඩයි හෝ අච්චු කුහර සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඩයි වාත්තු කොටස්වල ශුද්ධ හැඩයට පෙර යන්ත්‍රගත කර ඇති දෘඩ මෙවලම් වානේ වලින් ය.ඇලුමිනියම් A380, ADC12, සින්ක් සහ මැග්නීසියම් ඩයි වාත්තු කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන ද්රව්ය වේ.

නිෂ්පාදන විස්තරය6

අපේ මැරෙන වාත්තු වැඩ

හොඳම මිල, ගුණාත්මකභාවය සහ හොඳම ඊයම් කාලය